Smörjspruta För Symaskiner

35 SEK

En spruta med trubbig nål för smörjning av symaskinsdelar (och andra maskiner). Underlättar åtkomst vid trånga utrymmen och för ökad precision.

Längd på nålen: 55mm

Olja följer ej med, på grund av risken för läckage!