Regler och villkor i korthet:
Regler och villkor

Den här sidan innehåller de allmänna villkoren. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Genom att placera en order på Golinq garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa regler och villkor som ska gälla för alla beställningar som görs eller kommer att ställas till Golinq för försäljning och leverans av produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande avtalas skriftligen undertecknat av oss.

Personuppgifter

All personlig information som du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Golinq som ansvarig för personlig information. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditvärderingen, för att ge erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Golinq och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära Golinq att radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera Golinq villkor, samtycker du till ovanstående.

Befrielsegrunder

Händelser utanför Golinq kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att Golinq frigörs från Golinq förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är regeringens åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud etc.

Betalning

Alla varor förblir Golinq egendom till dess att full betalning sker. Priset som gäller är att inställd på det datum då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från Golinq.

Alla överföringar som utförs genom Golinq hanteras och omsätts via tredje part dedikerade gateways för att garantera din skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs villkoren och villkoren för betalning gateway valt för transaktionen som de är ansvariga för de transaktioner som gjorts.

Cookies

Golinq använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookie som vanligen används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "sessions-cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda Golinq utan problem måste du ha cookies aktiverade.

Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan tas bort. På Golinq använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

Ytterligare information

Golinq förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, har Golinq rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Golinq skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar som görs på http://golinq.tictail.com.

 Kontakta vid förfrågningar: Golinq@outlook.com